Българската екзархия в Източна Румелия, – Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277


Дончев, Антон (2010) Българската екзархия в Източна Румелия, – Македонски преглед, 2010 (4), с. 69-76. Print ISSN 0861 - 2277


 
  Статия
 Румелия, Екзархия, религия, власт


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11775
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/