Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”,


Дончев, Антон (2010) Юбилейна научна конференция „ 140 години от създаването на Българската Екзархия”, В: Македонски преглед, 2010 (3), с. 139 - 144. Print ISSN 0861 - 2277.


 
  Отзив
  Екзархия, научна конференция


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11774
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/