Българската анонимна хроника от XV век : [Изследване]. – В. Търново : Елпис, 1992. – 256 с. Библиогр. с. 242-254. [Рец.]: Bojčeva, P. // Et. balkaniques, 1994, № 2, p. 147-149. [Рец.]: Бойчева, П. // Епохи, 1994, № 2, с. 108-111.


Тютюнджиев, Иван (1992) Българската анонимна хроника от XV век : [Изследване]. – В. Търново : Елпис, 1992. – 256 с. Библиогр. с. 242-254. [Рец.]: Bojčeva, P. // Et. balkaniques, 1994, № 2, p. 147-149. [Рец.]: Бойчева, П. // Епохи, 1994, № 2, с. 108-111. В. Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  11768
 Иван Тютюнджиев

1. Данчева- Василева А., История на Средновековна София IV-XIV в, С. 2017. Цит.:Българската анонимна хроника от XV век : [Изследване]. – В. Търново : Елпис, 1992.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/