Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422 : [Изследване]. – В. Търново : Слово, 1992. – 91 с. (в съавт. с Пл. Павлов) Авторска част: с. 5-24, 29-36, 38-59, 62-74. Библиогр. с. 79-87.


Тютюнджиев, Иван (1992) Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422 : [Изследване]. – В. Търново : Слово, 1992. – 91 с. (в съавт. с Пл. Павлов) Авторска част: с. 5-24, 29-36, 38-59, 62-74. Библиогр. с. 79-87. В. Търново


 
  Книга
 
 Издадено
  11767
 Иван Тютюнджиев

1. Данчева- Василева А., История на Средновековна София IV-XIV в, С. 2017. Цит.:Българската държава и османската експанзия 1369 – 1422 , В. Търново, 1992.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/