Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1999. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 1. изд. 1996. Първо издание: Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1996. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 2. изд. 1999. Рец.: Вачев, Хитко. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през 17. и първата половина на 18. век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Цариград. В. Търново, 1996. // Изв. на Ист. музей – Велико Търново, 12, 1997, с. 271-275.


Тютюнджиев, Иван (1999) Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1999. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 1. изд. 1996. Първо издание: Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1996. – 130 с. Текст и на гр. ез. – 2. изд. 1999. Рец.: Вачев, Хитко. Иван Тютюнджиев. Търновската митрополия през 17. и първата половина на 18. век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Цариград. В. Търново, 1996. // Изв. на Ист. музей – Велико Търново, 12, 1997, с. 271-275. В. Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  11765
 Иван Тютюнджиев

1. Мутафова, Кр. Възможности за изследване на българската история през XV-XVII век в Истанбулския османски архив - България, българите и Европа - мит, история, съвремие, Велико Търново. Цит.:Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век : По док. от архива на метоха Божи гроб на Ерусалимската патриаршия в Цариград / Рецензенти: проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д-р Димитриос Гонис. – В. Търново : Слово, 1996. – 130 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/