Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век.


Кънев, Николай (2003) Куропалати извън Византийската империя през IX – XI век. Епохи, XI, кн. 1-2, В. Търново, 2003 (2005), 79-93. ISSN: 1310-2141; COBISS.BG-ID: 1181287140


 Статията разглежда въпроса за удостояването на лица извън Византия с висшата византийска почетна титла куропалат.
  Статия
 Византия, византийски титли, куропалат, Кавказ, Багратиди


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11757
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Антон Съботинов, България при цар Самуил и неговите наследници (976-1018 г.), т. I, София, 2008, с. 453, бел. 1719.

2. Цитирано в: Антон Съботинов, България при цар Самуил и неговите наследници (976-1018 г.), т. I, София, 2008, с. 453, бел. 1720.

3. Цитирано в: Антон Съботинов, България при цар Самуил и неговите наследници (976-1018 г.), т. I, София, 2008, с. 453, бел. 1721.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/