Фландърски ли е латинският император Анри?


Кънев, Николай (2006) Фландърски ли е латинският император Анри? Историкии. Юбилеен сборник по случай десет години от създаването на катедра “История” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, т. 1, Шумен, 2006 г., 53-59. ISBN-10: 954-577-346-4; ISBN-13: 978-954-577-346-4


 
  Статия
 Анри дьо Ено, Латинска империя, Фландрия, Ено, император, граф, Бодуен Фландърски


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11752
 Николай Кънев

1. Цитирано в: Станков, В. Средновековният град Цепина през XII-XIV в. Приносът на нумизматиката и сфрагистиката, Пловдив, 2011, ISBN 978-954-8193-13-9, с. 136.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/