Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа


Кънев, Николай (2008) Новооткрит печат на цар Симеон I (893-927 г.) от района на Крайморска Добруджа Сборник с материали от Международна научна конференция “Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие”, Варна, 15-17 септември 2005 г., Acta Musei Varnaensis, VII/2, Варна, 2008, 163-167. ISBN: 978-954-15-0204-4 (ч. 2). COBISS.BG-ID: 1230016228


 
  Статия
 цар Симеон I, оловен печат, Добруджа, България, сфрагистика


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11747
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/