За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г.


Кънев, Николай (2009) За някои от причините и предпоставките, направили възможен избора на Рудолф I Хабсбург за крал на Германия през 1273 г. Европа между Средновековието и съвременността: Юбилеен сборник в чест на проф. д.и.н. Радослав Мишев: Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 21-28. ISBN: 978-954-524-675-3. COBISS.BG-ID: 1230316004


 Статията разглежда началото на възхода на династията на Хабсбургите, поставено с избора през 1273 г. на Рудолф I Хабсбург за германски и римски крал и причините и предпоставките, направили този избор възможен
  Статия
 Рудолф I, Хабсбурги, Свещена Римска империя, Германия, "Великото междуцарствие", Чехия


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11742
 Николай Кънев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/