Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата.


Кънев, Николай (2011) Византийската титла патрикия-зости (IX-XI в.). Приносът на сфрагистиката за попълване на листата на носителките на титлата. Историкии, т. 4, Шумен, 2011, 173-198. ISBN: 978-954-577-493-5. COBISS.BG-ID: 1277189860


 
  Студия
 византийска рангова йерархия, патрикия-зости, титли, сфрагистика


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11736
 Николай Кънев

2. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 608.

3. The Bulgarian State in 927–686 969. The Epoch of Tsar Peter I. BYZANTINA LODZIENSIA, XXXIV. Edited by Mirosław J. Leszka and Kirił Marinow. Łódź, Łódź University Press, 2018. ISBN 978-83-8142-115-7; e-ISBN 978-83-8142-116-4 - цитирано на с. 86, бел. 104.

1. Цитирано в: Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2011–2014. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 260.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/