Kanev, N. À propos du sceau d’un commerciaire de Cherson découvert en Bulgarie et de la présence byzantine à la partie occidentale de la région disposée entre Stara Planina et Sredna Gora pendant le IX-ème siècle.


Кънев, Николай (2012) Kanev, N. À propos du sceau d’un commerciaire de Cherson découvert en Bulgarie et de la présence byzantine à la partie occidentale de la région disposée entre Stara Planina et Sredna Gora pendant le IX-ème siècle. Сборник в памет на проф. Василка Герасимова-Томова. Под редакцията на Методи Манов, София, 2012, 461-466. ISBN 978-954-9472-19-6


 Статията разглежда въпроса за възможностите за византийско присъствие в региона между Стара планина и Средна гора през 9 в. във връзка с една донякъде изненадваща сфрагистична находка - оловен печат на комеркиарий на Херсон, открит в Карловско.
  Статия
 оловен печат, комеркиарий, Византия, Първо българско царство, с. Дъбене, Стара планина, Средна гора


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  11735
 Николай Кънев

3. Цитирано в: Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 2011–2014. – В: Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, София, 2015, с. 268.

1. Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift, Band 107, Heft 2, 2014. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1242, № 5331.

2. Цитирано в: Nikolov, G. Byzantinische Zeitschrift, Band 107, Heft 2, 2014. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. S. 1321, № 5838.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/