Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово


Агаларева, Маринела (2012) Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, 2012, с. 409-419, ISBN 978-954-524-844-3


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11732
 Маринела Агаларева

1. Димитров, Д., О. Александров. Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово. В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. V, В. Търново, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", с. 53-73, ISBN 978-954-524-844-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/