ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА


Агаларева, Маринела (2009) ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕРОЗИОННИТЕ ПРОЦЕСИ В ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. III, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


 In this article is made an attempt to analyse the factors, which exercise influence on contemporary erosional processes in the central part of Danube Plain. The erosion in the Central Danube Plain is one of the dominant morphosculptural processes. In this article are characterized the main erosion-forming factors: climate, geological-geomorphological conditions, soils, vegetation.
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11731
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/