ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД − РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ


Агаларева, Маринела (2013) ГЕОМОРФОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА НА ОПАСНИТЕ ГРАВИТАЦИОННИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ В ОБСЕГА НА БАЛАНОВСКИЯ РИД − РАЗМЕТАНИШКИ ПРАГ В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


 The article analyzed the static conditions and dynamic factors that determine the occurrence, formation and dynamics of hazardous gravitational phenomena affecting the Transit gas pipeline Russia − Greece passed within the main watershed of the hill Balanovо. An assessment of vulnerability to reduce the hazardous effects of gravitational processes.
  Статия
 geomorphological processes, hazardous geodynamic processes, landslides, gravitational processes


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11671
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/