УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK


Агаларева, Маринела (2013) УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АКТИВИЗИРАНЕ НА СВЛАЧИЩНИ МАСИВИ В ОБСЕГА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУНАВСКИ БРЯГ CONDITIONS AND FACTORS OF OCCURRENCE AND DINAMICS OF LANDSLIDE MASSIFS WITHIN BULGARIAN DANUBE BANK В. Търново, В: България, българите и Европа − мит, история, съвремие, т. VI, Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


 The article analyzes the conditions and dynamic factors for occurrence and activation of the landslide massifs within Bulgarian Danube bank. The interaction between static conditions (relief, specific lithology, stratigraphic, facial structure and its physico-mechanical properties) and active factors (hydro-climatic, tectonic, anthropogenic) have determined the complex mechanism of formation and dynamics of gravitational arrays and processes within steep Bulgarian section of Danube River Valley.
  Статия
 dynamics of the landslides, hazardous geodynamic processes, risk territories, landslide massif, Bulgarian Danube bank


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  11669
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/