Краепознавателният подход в обучението по роден край и природознание и проблемът за опазване на околната среда.


Василев, Васил (1993) Краепознавателният подход в обучението по роден край и природознание и проблемът за опазване на околната среда. Сб.Училищно краезнание,Национален семинар Казанлък ,93


 Публикацията отразява някои педагогически аспекти на проблема за опазването на околната среда.
  
 краепознавателен подход,,обучение,околна среда
 
  1166
 Васил Василев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/