Цонкова, Д. Зависимост между личностната насоченост и общата успеваемост като подструктури на професионалната готовност на студентите по физическо възпитание. Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124


Цонкова, Димитринка (2005) Цонкова, Д. Зависимост между личностната насоченост и общата успеваемост като подструктури на професионалната готовност на студентите по физическо възпитание. Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124 Сб. доклади от Национална научна сесия Педагогически приноси. Ред. кол. Вера Бойчева и др. В. Търново : Бойка, 2005, с. 222-.227. ISBN 954-9689-25-5; COBISS.BG-ID 1044657124


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11651
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/