Йотов, Й., Ц. Дилова, Д. КАДИНОВА. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба.


Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Ц. Дилова, Д. КАДИНОВА. Нормативи за подбор и ориентация на студенти за занимания в профилираните групи по спортна стрелба. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 33.


 
  Доклад
 
 Издадено
  11649
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/