Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност.


Цонкова, Димитринка (1993) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, С. Язаджиева, И. Ангелова. Влияние на подвижните игри върху формирането на мотивация у 7-годишни ученици за активна физкултурна и спортна дейност. Научно-практически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 69.


 
  Доклад
 
 Издадено
  11648
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/