Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Изменение на общата издръжливост при подрастващи лекоатлети под въздействието на различна по характер силова работа.


Цонкова, Димитринка (1994) Йотов, Й., Д. КАДИНОВА, И. Ангелова. Изменение на общата издръжливост при подрастващи лекоатлети под въздействието на различна по характер силова работа. Медико-биологически и педагогически аспекти на физическото възпитание. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1994, с. 100.


 
  Статия
 
 Издадено
  11647
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/