Д. КАДИНОВА. Изследване на измененията на някои показатели от многогодишната спортна тренировка на Марти Вайнио.


Цонкова, Димитринка (1990) Д. КАДИНОВА. Изследване на измененията на някои показатели от многогодишната спортна тренировка на Марти Вайнио. Научни трудове НСА. Т. ХХХ-1990, С., 1991, с. 56.


 
  Статия
 
 Издадено
  11645
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/