Реализиране на хуманистичния подход чрез приложение на музиката в обучението по физическо възпитание в начален курс.


Цонкова, Димитринка (2000) Реализиране на хуманистичния подход чрез приложение на музиката в обучението по физическо възпитание в начален курс. Физическото възпитание и спортът между два века. В.Търново, Фабер, 2000, с. 21.


 
  Доклад
 
 Издадено
  11639
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/