Хуманизация на обучението по физическа култура и спорт и несловесните средства за общуване.


Цонкова, Димитринка (2001) Хуманизация на обучението по физическа култура и спорт и несловесните средства за общуване. Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие. Пловдив, Сема 2001, 2000, с. 182.


 
  Доклад
 
 Издадено
  11637
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/