Някои проблеми на подбора на учители по физическо възпитание.


Цонкова, Димитринка (2001) Някои проблеми на подбора на учители по физическо възпитание. Личност, мотивация, спорт. Т. 6. С., НСА, 2001, с. 178.


 
  Доклад
 
 Издадено
  11636
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/