Пирамидален модел на система за електронно обучение


Стефанова, Милена (2005) Пирамидален модел на система за електронно обучение НВУ “Васил Левски”, Д. Митрополия


 Ключови думи: Електронно обучение, Качество на образователния процес, Управление на знания
  Доклад
 електронно обучение, качество на образователния процес, управление на знания


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  1163
 Милена Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/