Приемната грижа - минало и настояще


Тодорова, Мариела (2006) Приемната грижа - минало и настояще Обществено възпитание, Гл. ред. Ангелина Дичева, бр. 4, с. 46-49. Print ISSN 0204-8515, COBISS.BG-ID - 1171462884


 Статията представя исторически преглед и анализ на развитието на идеята и практиката на приемната грижа в България.
  Статия
 приемна грижа, приемно семейство, социална работа


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  11584
 Мариела Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/