Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат


Тодорова-Колева, Мариела (2003) Отражение на реформаторските идеи от края на XIX и началото на XX българския периодичен печат сб. Съвременни предизвикателства към началната училищна педагогика, Китен, 6-9 октомври, София: Веда Словена-ЖГ, 2003 с. 311-316.ISBN 954-8510-82-0, COBISS.BG-ID - 1042178276


 Докладът съдържа кратко изложение на дисертационния проект. В него се разглеждат основните моменти, обуславящи необходимостта от по-задълбочен историко-педагогически анализ на отразените в българския периодичен педагогически печат реформаторски идеи и направления от края на XIX и началото на XX век.
  Доклад
 реформаторка педагогика, периодичен печат, възпитателни и образователни модели


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  11583
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/