Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и в японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване


Маринова, Катя (2016) Фразеологизмите с компонент ухо/уши в българския и в японския език и тяхната еквивалентност като част от междуезиковото общуване - В: Проблеми на устната комуникация 10, Част II. (Десета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация” 7-8. 11. 2014)/ Ред. Анелия Петкова, Владислав Маринов, Русин Коцев. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, c. 165-174. ISSN: 2367-8712


 Разглежда се еквивалентността на фразеологизмите с ухо/уши в българския и в японския език, която спомага за правилното разбиране и по-добрата комуникация.
  Доклад
 фразеологизми, ухо/уши, български език, японски език, еквивалентност, междуезиково общуване
 Издадено
  11576
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/