Особености на японския език, които трябва да се имат предвид при превод на японски фразеологизми


Маринова, Катя (2016) Особености на японския език, които трябва да се имат предвид при превод на японски фразеологизми - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VIII. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 25-26.04.2014)/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова, Полина Цончева, Виктория Кънева, Димитър Ангелов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2016, с. 377-389. ISBN: 978-619-208-060-0


 Разглеждат се особеностите на японския език, които се проявяват при японските фразеологизми и трябва да се имат предвид при превод на български език.
  Доклад
 японски език, особености, фразеологизми
 Издадено
  11575
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/