Използването на четирите умения (четене, писане, разговор, слушане) в часовете по японски език


Маринова, Катя (2015) Използването на четирите умения (четене, писане, разговор, слушане) в часовете по японски език - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VII. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 16-17.11.2012)/ Ред. Иванка Дончева, Пепа Лунгарова,Искра Мандова, Емилия Авгинова-Николова, Димитър Ангелов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2015, с. 277-288. ISBN: 978-954-524-996-9


 Разглежда се начинът на преподаване на японски език, който съчетава четирите умения (четене, писане, разговор, слушане).
  Доклад
 четене, писане, разговор, слушане, японски език
 Издадено
  11574
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/