Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания


Маринова, Катя (2013) Традициите в пиенето на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – VI. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 29-30.04.2011)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 538-553. ISBN: 978-954-524-903-7


 Представят се най-често срещаните начини на консумиране на чай в Китай, Япония, Русия и Великобритания.
  Доклад
 чай, Китай, Япония, Русия, Великобритания
 Издадено
  11573
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/