Дзен-будизмът и неговото влияние върху традиционните японски изкуства


Маринова, Катя (2011) Дзен-будизмът и неговото влияние върху традиционните японски изкуства - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - V. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 27-28.11.2009)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 451-470. ISBN: 978-954-524-780-4


 Разглежда се влиянието на дзен-будизма върху традиционните японски изкуства, като чайна церемония, градинарство, икебана, калиграфия и др.
  Доклад
 дзен-будизъм, калиграфия, чайна церемония, градинарство
 Издадено
  11572
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/