Религията в съвременна Япония


Маринова, Катя (2009) Религията в съвременна Япония - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - IV.(Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 21.11.2008)/ Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 228-239. ISBN: 978-954-524-718-7


 Прави се анализ на състоянието на религиозните вярвания в Япония, като се представят и статистически данни.
  Доклад
 религия, шинтоизъм, будизъм, християнство
 Издадено
  11571
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/