Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania


Маринова, Катя (2007) Ro-ru purei de manabu nihongo kaiwa – Burugaria to Rumania de hanasou – Japanese Conversations by Role Playing – Let`s Talk in Bulgaria and Romania София: АС ООД, 2007. 167 c. ISBN: 978-954-90762-3-3


 Пособието включва примерни диалози, които могат да се използват в часовете за разговор на японски език. Диалозите се базират на реални ситуации.
  Учебник / Учебно помагало
 разговор, диалози
 Издадено
  11569
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/