Митични същества в японските предания и легенди


Маринова, Катя (2008) Митични същества в японските предания и легенди - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока – III-2. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 20-21.04.2007) / Ред. Иванка Дончева, Искра Мандова-Стоянова, Лилия Радославова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 107-119. ISBN: 978-954-524-666-1


 Разглеждат се най-често срещаните митични същества в японските предания и легенди.
  Доклад
 митични същества, предания, легенди
 Издадено
  11567
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/