Специфики на японските функционални стилове


Маринова, Катя (2007) Специфики на японските функционални стилове - В: Societas Classica: Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока - II. (Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока” 4-5.11.2005) / Ред. Иванка Дончева, Стефан Йорданов, Искра Мандова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007, с. 326-337. ISBN: 978-954-524-602-9


 В доклада се разглеждат характерните черти на японските функционални стилове.
  Доклад
 функционален стил, лексика, синтаксис
 Издадено
  11566
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/