Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai


Маринова, Катя (2004) Yonginou wo tsukatta jugyou – dokkai - В: Доклади от I национален симпозиум с международно участие - Японско езикознание и методика на преподаване на японски език. / Ред. Братислав Иванов, Кирил Радев, Нако Стефанов. София: Софттрейд, 2004, с. 57. ISBN: 954-9725-93-6


 В доклада се разглежда практическото приложение на използването на четирите умения - четене, писане, слушане и разговор в часовете по четене с разбиране.
  Доклад
 четене, писане, слушане, разговор, четене с разбиране
 Издадено
  11565
 Катя Маринова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/