Цонкова, Д. Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. – Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


Цонкова, Димитринка (2007) Цонкова, Д. Факторна структура на професионалната готовност при студенти-бъдещи спортни педагози. – Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276 Спорт & наука, 2007, №1, с. 162-168. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1121090276


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  11530
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/