Динамика на мотивацията за постижение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание.


Цонкова, Димитринка (2006) Динамика на мотивацията за постижение на студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спорт и наука, 2006, № 5-6, с. 112.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11529
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/