Мотивиращи и демотивиращи фактори за професионална дейност на учителите по физическо възпитание и спорт.


Цонкова, Димитринка (2004) Мотивиращи и демотивиращи фактори за професионална дейност на учителите по физическо възпитание и спорт. Спорт, стрес, адаптация (ІІІ международен научен конгрес). София : Тип-топ прес, 2004, с. 323. ISBN 954-8964-61-9


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  11527
 Димитринка Цонкова

1. Дияна Заберска – Агресията- бичът на нашето време в спорта. Сб. Изследвания на магистри по спортна психология. С., 2007. с. 127- 133.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/