Цонкова, Д. Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8


Цонкова, Димитринка (2003) Цонкова, Д. Мотивация за професионална реализация на студентите (осем години по-късно). Сб. Личност. Мотивация. Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8 Личност. Мотивация.Спорт. Том 9. София: НСА ПРЕС, 2003, с. 79-83. ISBN 954-718-123-8


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Психология
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Psychology
Health care and sport Sports

 Издадено
  11525
 Димитринка Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/