Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия””


Белогашев, Георги (2009) Социално-политическата парадигма в концепцията на Димитър Михалчев за „интегрална Югославия”” В: Философия и евроинтеграция. Култура и духовност. София, Съюз на учените в България, 2009, с. 36-41, ISBN 978-954-397-016-2


 
  Статия
 
 Издадено
  11511
 Георги Белогашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/