Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев


Белогашев, Георги (2009) Войната през концептуалната призма на Димитър Михалчев В: Философски изследвания. кн. 8, София, ИК Св. Иван Рилски, 2009, с. 43-56, ISBN 978-954-353-115-8


 
  Статия
 
 Издадено
  11510
 Георги Белогашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/