Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер


Белогашев, Георги (2009) Един задочен спор — Д. Михалчев vs. О. Шпенглер Философия, 2009, XVIII(1), с. 28 - 37, ISSN 0861-6302


 
  Статия
 
 Издадено
  11506
 Георги Белогашев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/