Социологически изследвания на Димитър Михалчев


Белогашев, Георги (2016) Социологически изследвания на Димитър Михалчев София, Пропелер, 342 с. ISBN 978-954-392-385-4


 
  Монография
 
 Издадено
  11495
 Георги Белогашев

3. Цацов, Димитър. Димитър Михалчев - Формирането на философа изд. „Авангард Прима“, София; с. 12

2. Цацов, Димитър. Димитър Михалчев: Любов срещу Расизъм. изд. „Авангард Прима“, София; с. 150

1. Цацов, Димитър. Българо-германски философски отношения. Баденското неокантианство в българскатафилософска история. изд. „Фабер”, В. Търново; с. 68

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/