Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част


Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – ІІ част Абагар, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 стратегически цели, тактически задачи, оперативни задачи, ефективност на управлението
 Издадено
  11480
 Анатолий Асенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/