Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част


Асенов, Анатолий (2010) Мениджмънт на фирмата – теория и практика – І част Абагар, Велико Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 правление на дейността, финансов баланс
 Издадено
  11478
 Анатолий Асенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/