Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти


Симеонов, Димитър (2015) Функционална категоризация на административно-териториалните единици – теоретико-методологически аспекти В: Сб. “50 години Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, секция: Исторически факултет, Велико Търново, 10 май 2013, с. 199-2018. ISBN 978-619-208-002-0


 The categorization classifies municipalities in Bulgaria into five main groups. It is based on the results of the Population and housing census 2011. The National Statistical Institute (NSI) is responsible for the actuality and availability of the information.
  Статия
 functional categorization, municipalities, indicators, regional development


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11474
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/