Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област


Симеонов, Димитър (2011) Географският подход в изследванията за образователната система във Великотърновска област В: Сб. Втора научна конференция на тема: “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Изд. "Ивис", В. Търново, 2011., с. 123-130. ISBN 978-954-2968-13-9


 The geographic approach to the detailed investigation of education system’s changes is connected with the spatial aspects of functioning. Current spatial localization of the education network possesses specific characteristics. The application of the geographic approach is connected with the logic of the managing the system and requires detailed scientific analysis of the situation.
  Статия
 geographic approach; education system; spatial aspects; education network


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11467
 Димитър Симеонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/