Умението да се плува – предпоставка за професионална реализация. - Спорт & наука, 2004, бр. 3, 2004, с. 90-96. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404


Дилова-Нейкова, Цветанка (2004) Умението да се плува – предпоставка за професионална реализация. - Спорт & наука, 2004, бр. 3, 2004, с. 90-96. ISSN 1310-3393; COBISS.BG-ID 1277426404 С., сп. „Наука и спорт”, кн. 3. 2004


 
  Статия
 
 Издадено
  11466
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/